Re-amping

Jedná se o proces, kdy se v první fázi nahrává čistý kytarový signál, většinou elektrické nebo basové kytary. Ten se zpracuje a sestříhá, a upravený výsledek se pustí do kytarového aparátu s nastaveným zkreslením. Výsledný zvuk z kytarového aparátu se nahraje klasickým způsobem a použije se do finálního mixu. Jako kdyby kytarista nahrál všechno napoprvé bez jediné chybičky.

Výhody re-ampingu

  • zrychlení procesu editace
  • lepší zahlazení úprav a střihů
  • flexibilita – u nahrávání výsledků nemusí být přítomen kytarista

Schematické znázornění

První fáze – nahrávání čistého signálu z kytary – využívá se tzv. splitteru (rozdělovače), který čistý signál z kytary rozdělí na dva. Jedna část je zaznamenána a druhá část je vedena do kytaristova aparátu, aby jednoduše věděl co hraje.

Reamping schema - splitter

 

Druhá fáze – nahrávání výsledného zkresleného zvuku z kytarového aparátu probíhá za pomoci tzv. reamp-boxu. Bez reamp-boxu by byl signál podobně hlasitý jako hraní na ztlumenou kytaru. Výsledný zvuk se zaznamená jako při klasickém nahrávání.

Reamping schema - reamp box

 

P.S.: jsem si vědom, že zatajuji technické informace, ale popis by měl usnadnit pochopení procesu jako takového